Yhteystiedot

Vainikkalan VPK ry.
Rikkiläntie 38
54270 Vainikkala
vainikkala@vpk.ekpelastuslaitos.fi

Sosiaalinen media

Uusimmat kuvat

NUORISO-OSASTO TIEDOTTAA

Harkat 24.11

Aihe: Pintapelastus

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston tavoitteena on saada 6-17 vuotiaita tyttöjä ja poikia mukaan palokuntatoimintaan. Osaston keskipisteenä ovat lapset ja nuoret. Heidän tulee kokea onnistumisia, joiden myötä heistä tulee yhä osaavampia ja taitavampia sekä ihmisinä että palokuntalaisina. Saada pidettyä aktiivista nuoriso-osastoa toimintaa ja pidettyä nuorten mielenkiintoa yllä toimintaan. Nuoriso-osaston tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa ja saada nuorista jatkuvuutta hälytysosasto toimintaan.

Vainikkalan VPK:n nuoriso-osastossa on tällä hetkellä 19 nuorta, joiden ikäjakauma on 7–16 vuotta. Kouluttajia osastossa on pääsääntöisesti viisi, plus ajoittaiset vierailevat kouluttaja tähdet.

Nuoriso-osaston harjoitukset sisältävät palokunnan perustehtäviin tutustumista, kuten erilaisien letkuselvityksien tekoa, ensiapua, paloautojen pumppujen ja pienkaluston käyttöä. Harjoituksiin kuuluu myös pienimuotoisia kisailuja tieto- ja taitotasolla. Koulutuksessa käytetään turvallisia työtapoja. Nuoret saavat valmiudet toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa, joissa on kysymys ihmishengen pelastamisesta.

Nuoriso-osasto kokoontuu viikkoharjoituksiin keskiviikkoiltaisin klo 18.00 ja harjoitukset kestävät 2 tuntia, riippuen harjoituskerran aiheesta. Harjoituksia emme pidä koulujen loma-aikana.

Nuoriso-osastoon voivat liittyä sekä tytöt että pojat. Heidän tulee olla ensimmäisellä luokalla. Nuoriso-osastolaisena voi olla siihen saakka, kun täyttää 17 vuotta.

Palokunnan nuorisotoiminta on ilmaista ja palokunta antaa suojavarusteet nuorille käyttöön harjoitusten ajaksi saappaita lukuunottamatta.

Yhteystiedot:

Nuoriso-osaston johtaja:
Marita Muona
050-3277584

Nuoriso-osaston varajohtaja:
Juha Kailio
044-2764184